nội thất phúc long với thiết kế tủ gỗ mfc ba cánh mở bản lề và 1 ngăn kéo phụ chứa đồ kích thước rộng 160 cao 240 sâu 52 cm

nội thất phúc long với thiết kế tủ gỗ mfc ba cánh mở bản lề và 1 ngăn kéo phụ chứa đồ kích thước rộng 160 cao 240 sâu 52 cm