xưởng sản xuất nội thất phúc long với thiết kế thiết kế tủ hai cánh lùa cùng bốn ngăn kéo nhỏ chứa đồ kết hợp bàn trang điểm cùng ngăn chứa đồ bản lề cánh cửa kích thước rộng 160 cao 240 sâu 55 cm

xưởng sản xuất nội thất phúc long với thiết kế thiết kế tủ hai cánh lùa cùng bốn ngăn kéo nhỏ chứa đồ kết hợp bàn trang điểm cùng ngăn chứa đồ bản lề cánh cửa kích thước rộng 160 cao 240 sâu 55 cm