mẫu tủ trắng sơn phủ bóng mầu trắng thiết kế năm cánh tủ mở bản lề và ba ngăn kéo nhỏ kích thước cao 200 rộng 200 sau 52 cm

mẫu tủ trắng sơn phủ bóng mầu trắng thiết kế năm cánh tủ mở bản lề và ba ngăn kéo nhỏ kích thước cao 200 rộng 200 sau 52 cm