tủ quần áo hai cánh trượt ray sơn phủ bóng mầu trắng kích thước 120 x 200 x 54 cm

tủ quần áo hai cánh trượt ray sơn phủ bóng mầu trắng kích thước 120 x 200 x 54 cm