tủ quần áo gỗ ép hai cánh lùa sơn phủ bóng mầu trắng kích thước rộng 120 cao 200 sâu 53 cm

tủ quần áo gỗ ép  hai cánh lùa sơn phủ bóng mầu trắng kích thước rộng 120 cao 200 sâu 53 cm