Tủ gỗ ép lùa hai cánh ray với kích thước rộng 120 cao 200 sâu 54 cm

Tủ gỗ ép lùa hai cánh ray với kích thước rộng 120 cao 200 sâu 54 cm