tủ gỗ ép công nghiệp màu sáng cánh lùa kích thước rộng 200 cao 200 sau 54 cm

tủ gỗ ép công nghiệp màu sáng cánh lùa kích thước rộng 200 cao 200 sau 54 cm