tủ gỗ ép công nghiệp ba cánh khép bản lề cùng ba ngăn kéo nhỏ vân giả gỗ mầu nâu kích thước rộng 160 cao 200 sâu 52 cm

tủ gỗ ép công nghiệp ba cánh khép bản lề cùng ba ngăn kéo nhỏ vân giả gỗ mầu nâu kích thước rộng 160 cao 200 sâu 52 cm