tủ gỗ ép mầu lâu đỏ bốn cánh và hai ngăn kéo nhỏ đựng đồ

tủ gỗ ép mầu lâu đỏ bốn cánh và hai ngăn kéo nhỏ đựng đồ