tủ gỗ ép mdf bốn cánh và hai ngăn kéo phụ kích thước 160x200x52 cm

tủ gỗ ép mdf bốn cánh và hai ngăn kéo phụ kích thước 160x200x52 cm