tủ gỗ quần áo gỗ ép công nghiệp cửa lùa ba cánh vân gỗ công nghiệp kích thước 160x200x54cm

tủ gỗ quần áo gỗ ép công nghiệp cửa lùa ba cánh vân gỗ công nghiệp kích thước 160x200x54cm