thiết kế bên trong của tủ MDF07 hai cánh ray lùa cùng ngăn kéo van giả gỗ

thiết kế bên trong của tủ MDF07  hai cánh ray lùa cùng ngăn kéo van giả gỗ