tủ gỗ ép công nghệp với sáu cánh khép bản lề cùng bốn ngăn kéo nhỏ đựng đồ kích thước 240x240x60

tủ gỗ ép công nghệp với sáu cánh khép bản lề cùng bốn ngăn kéo nhỏ đựng đồ kích thước 240x240x60