tủ gỗ MDF sản xuất bởi hãng phúc long với thiết kế ngăn chứa đồ năm cánh mở bản lề cùng bốn hộc ngăn kéo tủ cùng bốn ngăn kéo mở cánh tren e sơn phủ bóng mầu trắng

tủ gỗ MDF sản xuất bởi hãng phúc long với thiết kế ngăn chứa đồ năm cánh mở bản lề cùng bốn hộc ngăn kéo tủ cùng bốn ngăn kéo mở cánh tren e sơn phủ bóng mầu trắng