nội thất phúc long với tủ quần áo gỗ chụp nghiêng các góc với thiết kế rộng 240 cao 240 sâu 54 cm được thiết kế hai năm cánh gỗ cùng bốn ngăn kéo nhỏ và năm ngăn kéo phụ chứa đồ trên cao tận dụng không gian trưng bầy cạnh tủ vô cùng đẹp

nội thất phúc long với tủ quần áo gỗ chụp nghiêng các góc với thiết kế rộng 240 cao 240 sâu 54 cm được thiết kế hai năm cánh gỗ cùng bốn ngăn kéo nhỏ và năm ngăn kéo phụ chứa đồ trên cao tận dụng không gian trưng bầy cạnh tủ vô cùng đẹp