nội thất phúc long với tủ quần áo gỗ óc chó kích thước sâu 60 cao 200 rộng 3200 với thiết kế 4 buồng và ngăn kéo phụ

nội thất phúc long với tủ quần áo gỗ óc chó kích thước sâu 60 cao 200 rộng 3200 với thiết kế 4 buồng và ngăn kéo phụ