Sập đá xanh lá ngọc đá tự nhiên suối giàng văn chấn yên bái với kích thước 350x210x61cm

Sập đá xanh lá ngọc đá tự nhiên suối giàng văn chấn yên bái với kích thước 350x210x61cm