Sập đá xanh ngọc suối giàng văn chấn yên bái kích thước 300x200x61cm

Sập đá xanh ngọc suối giàng văn chấn yên bái kích thước 300x200x61cm