Sập đá đỏ vân rồng hồng xanh vân mây suối giàng văn chấn yên bái với màu đỏ vân rồng hòa quyện cùng vân hồng trắng tạo lên một khối đá tự nhiên

Sập đá đỏ vân rồng hồng xanh vân mây suối giàng văn chấn yên bái với màu đỏ vân rồng hòa quyện cùng vân hồng trắng tạo lên một khối đá tự nhiên