Quả cầu đá tròn suối giàng văn chấn yên bái xanh ngọc văn chấn yên bái với đường vân tự nhiên của đá hoà quyên lại với nhau tạo lên vẻ đẹp tự nhiên

Quả cầu đá tròn suối giàng văn chấn yên bái xanh ngọc văn chấn yên bái với đường vân tự nhiên của đá hoà quyên lại với nhau tạo lên vẻ đẹp tự nhiên