Phụ kiêm phòng tắm vicki với 6 phụ kiện Móc treo áo, Lô giấy vệ sinh, Thanh vắt khăn đơn, Kệ kính, Kệ xà phòng, Kệ cốc đôi

Phụ kiêm phòng tắm vicki với 6 phụ kiện Móc treo áo, Lô giấy vệ sinh, Thanh vắt khăn đơn, Kệ kính, Kệ xà phòng, Kệ cốc đôi