Lục bình đá vân ngũ sắc đỏ hồng xám đen xanh ngọc suối giàng văn chấn yên bái

Lục bình đá vân ngũ sắc đỏ hồng xám đen xanh ngọc suối giàng văn chấn yên bái