Lăng mộ đá ba đao, lăng mộ đá ba mái chạm khắc hoa văn tùng trúc cúc mai tinh tế với hình tượng rồng uy nghi lẫm liệt

Lăng mộ đá ba đao, lăng mộ đá ba mái chạm khắc hoa văn tùng trúc cúc mai tinh tế với hình tượng rồng uy nghi lẫm liệt