Lăng mộ đá ba đao với hai mộ nhỏ hai mái cùng cuốn thư đá lan can đá chạm khắc hòa văn tùng trúc cúc mai theo phong thủy

Lăng mộ đá ba đao với hai mộ nhỏ hai mái cùng cuốn thư đá lan can đá chạm khắc hòa văn tùng trúc cúc mai theo phong thủy