Nhà liền kề Nam 32 – Westpoint loại diện tích 78m2

Nhà liền kề Nam 32  – Westpoint loại diện tích 78m2