Nhà liền kề Nam 32 – Westpoint loại diện tích 72m2

Nhà liền kề Nam 32  – Westpoint loại diện tích 72m2