Nhà liền kề Nam 32 – Westpoint loại diện tích 130 – 300m2

Nhà liền kề Nam 32  – Westpoint loại diện tích 130 - 300m2