Bát đá đài phun nước đá xanh thanh hóa với độ rộng của bát là 1200x1200x450 dầy 50mm công trình dự án flc hạ long

Bát đá đài phun nước đá xanh thanh hóa với độ rộng của bát là 1200x1200x450  dầy 50mm công trình dự án flc hạ long