Hình Ảnh 4 chiếc bát đá đài phun nước chuẩn bị cho lên xe vận chuyển đến dự án FLC hạ Long

Hình Ảnh 4 chiếc bát đá đài phun nước chuẩn bị cho lên xe vận chuyển đến dự án FLC hạ Long