Đá đen băm nhám trừ viền kích thước 40x40x3 chất liệu đá tự nhiên thanh hóa

Đá đen băm nhám trừ viền kích thước 40x40x3 chất liệu đá tự nhiên thanh hóa