cột đá tròn trơn đá xanh thanh hóa chân cột đá thanh hóa đường kính chân cột 470×470×500. cổ 450×450×180. thân 300×300×2520

cột đá tròn trơn đá xanh thanh hóa chân cột đá  thanh hóa đường kính chân cột 470×470×500. cổ 450×450×180. thân 300×300×2520