Cột đá đỏ vân hồng chạm khắc rồng cuốn quanh cột với chân cột và cột liền khối

Cột đá đỏ vân hồng chạm khắc rồng cuốn quanh cột với chân cột và cột liền khối