Chân cột đá đen thanh hóa với họa tiết chạm khắc hoa văn cánh sen cùng đế tròn dùng để kê cột gỗ cột đá

Chân cột đá đen thanh hóa với họa tiết chạm khắc hoa văn cánh sen cùng đế tròn dùng để kê cột gỗ cột đá