Chân cột đá tảng chạm khắc cánh sen khóe đáy ở giữa đế chân cột

Chân cột đá tảng chạm khắc cánh sen khóe đáy ở giữa đế chân cột