Chân Cột đá bệt chạm khắc hoa văn lá đề hoa sen

Chân Cột đá bệt chạm khắc hoa văn lá đề hoa sen