Mẫu chân cột đá bệt chạm khắc hoa văn cánh sen theo tín ngưỡng phật giáo phong thủy

Mẫu chân cột đá bệt chạm khắc hoa văn cánh sen theo tín ngưỡng phật giáo phong thủy