2 đôi cá chép đá đen thanh hóa nguyên khối

2 đôi cá chép đá đen thanh hóa nguyên khối