Lăng mộ đá 2 đao lăng mộ đá 3 mái được chế tác từ đá xanh đen nguyên khối

Lăng mộ đá 2 đao lăng mộ đá 3 mái được chế tác từ đá xanh đen nguyên khối